Rektorzy i menadżerowie z 16 polskich szkół wyższych zostali nominowani do Nagrody Liderów Zarządzania Uczelnią LUMEN 2015. Łącznie nominowano 26 osób i zespołów, najwięcej z Politechniki Łódzkiej (5 nominacji) i Akademii Leona Koźmińskiego (4 nominacje).

English version of article... Już niebawem, bo w maju 2016, udostępniony zostanie serwis informacyjny o szkolnictwie wyższym LUMEN. Celem stworzenia portalu internetowego, będącego pojedynczym punktem dostępu do informacji o szkolnictwie wyższym i dla szkolnictwa wyższego, jest uzupełnienie luki informacyjnej w tym obszarze.