English version of article... Już niebawem, bo w maju 2016, udostępniony zostanie serwis informacyjny o szkolnictwie wyższym LUMEN. Celem stworzenia portalu internetowego, będącego pojedynczym punktem dostępu do informacji o szkolnictwie wyższym i dla szkolnictwa wyższego, jest uzupełnienie luki informacyjnej w tym obszarze.