Konkurs LUMEN 2017
Etap III: Wybór

konferencja
LUMEN
2017

13-14 listopada 2017

Leaders in University Management


Relacja z LUMEN 2017

Zaproszenie

Szanowni Państwo,


W imieniu firmy Public Consulting Group zapraszam Państwa do udziału w III edycji konferencji dla liderów zarządzania uczelnią połączonej z ceremonią rozdania nagród LUMEN 2017. Wydarzenie odbędzie się 13 i 14 listopada 2017 r. w hotelu Courtyard by Marriott w Warszawie.

Od trzech lat LUMEN wspiera i integruje społeczność osób profesjonalnie zarządzających uczelniami w Polsce. Do grona organizatorów projektu, obok firmy PCG, dołączyli: Pearson Central Europe, Bank Zachodni WBK realizujący program Santander Universidades oraz Dziennik Rzeczpospolita. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęły Fundacja Rektorów Polskich (FRP) oraz Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP).

Debata nad Ustawą 2.0 wchodzi w swoją decydującą fazę. We wrześniu, podczas Narodowego Kongresu Nauki, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podsumuje ustalenia dziewięciu konferencji programowych. Listopadowy LUMEN stwarza zatem idealną okazję do dyskusji o praktycznych aspektach implementacji Ustawy 2.0 z udziałem jej wszystkich kluczowych interesariuszy: władz uczelni, zespołów roboczych przy MNiSW oraz przedstawicieli instytucji rządowych.

Podczas uroczystej, wieczornej Gali Organizatorzy zaprezentują nominowanych i laureatów w II edycji konkursu dla liderów zarządzania uczelnią LUMEN 2017. Tegoroczna edycja konkursu przybrała nową formułę: została dedykowana inicjatywom oddolnym realizowanym przez członków społeczności akademickiej w trzech kategoriach: Rozwój, Zarządzanie i Współpraca. Zgłoszenia projektów napłynęły z 35 uczelni z Polski. Zwycięskie projekty wyłoni Kapituła Konkursowa złożona z wybitnych przedstawicieli świata nauki i biznesu, pod przewodnictwem prof. Jerzego Woźnickiego, Prezesa Fundacji Rektorów Polskich.

Zachęcam Państwa do zapoznania się ze szczegółowym programem konferencji i udziału w tegorocznych Lumenach.

Prof. dr hab. Łukasz Sułkowski
Prezes PCG Polska Sp. z o.o.

Miejsce i termin

Konferencja „Liderzy Zarządzania Uczelnią” odbędzie się w dniach 13 i 14 listopada 2017 r. w Courtyard by Marriott Airport Hotel w Warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury 1.

Obiekt położony jest vis-a-vis portu lotniczego Chopina w Warszawie, przy głównej trasie (E30) Warszawa-Poznań oraz na trasie szybkiej kolei miejskiej połączonej z dworcem kolejowym Warszawa Zachodnia. Oznacza to, że do hotelu można w łatwy sposób dostać się samochodem, samolotem lub pociągiem.

Uczestnicy konferencji mogą skorzystać z miejsc parkingowych przy Hotelu i preferencyjnych opłat za parking (45 pln brutto/doba).


13-14 listopada 2017
pobierz mapę parkingu

Partnerzy i Patronaty

Organizator


Patronat merytoryczny


Patronat honorowy

Partnerzy technologiczni
Patronat

Partnerzy instytucjonalni
Patronat medialny

Program i moderatorzy

Prof. dr hab. inż. Jerzy Woźnicki Przewodniczący Kapituły Konkursu LUMEN
Prezes Fundacji Rektorów Polskich
Politechnika Warszawska
Profesor zwyczajny Politechniki Warszawskiej, a w latach 1996–2002 jej rektor, przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (od 2014), prezes Fundacji Rektorów Polskich (od 2002), dyrektor Instytutu Społeczeństwa Wiedzy (od 2003), przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (1999-2002), członek Prezydium KRASP i przewodniczący Komisji ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego (od 2016), członek Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk w Sekcja V „Nauki Społeczne, Prawo i Ekonomia" (2015). W latach 2011-12 członek Zespołu CK ds. nowych dyscyplin naukowych – wnioskodawca i ekspert odpowiedzialny za opis nowej dyscypliny pn. nauki o polityce publicznej. Przewodniczący Komitetu Sterującego projektu wspólnego KRASP-FRP pn. Program rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r. (2013-2015). Członek Komitetu Etyki w Nauce przy Prezydium PAN. Jest pomysłodawcą i współautorem Kodeksu "Dobre praktyki w szkołach wyższych" KRASP. Przewodniczy Kapitule Konkursu Liderów Zarządzania Uczelnią LUMEN. Z ramienia KRASP jest członkiem Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego.
Prof. Łukasz Sułkowski Prezes Zarządu PCG Polska
Prezes PCG Polska. Profesor nauk ekonomicznych oraz doktor habilitowanym nauk humanistycznych specjalizujący się w problematyce zarządzania uczelniami. Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Clark University oraz Społecznej Akademii Nauk. Członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej (2012-2017). Od roku 2008 redaktor naczelny kwartalnika "Journal of Intercultural Management’". Autor ponad 300 publikacji. Realizator 11 grantów badawczych. Członek międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń: American Academy of Management (AAofM - USA), International Family Enterprises Research Association (IFERA), Reseau Pays du Groupe de Vysegrad (PGV, Komitet Sterujący - Francja) oraz European Academy of Management (EURAM).
Prof. Jan Szmidt Przewodniczący KRASP, Rektor Politechniki Warszawskiej
Profesor nauk technicznych, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) w kadencji 2016-2020, Rektor Politechniki Warszawskiej w kadencjach 2012–2016 i 2016–2020. Współautor i autor dwóch monografii i dziesięciu rozdziałów w książkach polsko- i anglojęzycznych oraz ponad 580 publikacji naukowych. Uczestniczył w różnych międzynarodowych programach badawczych, był stażystą w Instytucie Technologii Elektronowej NPCP "CEMI" w Warszawie oraz w Carnegie Mellon Univeristy w Pittsburghu (USA). Jest współautorem lub autorem 14 zgłoszeń patentowych oraz ponad 50 raportów z realizacji projektów badawczych.
Prof. Wiesław Banyś Uniwersytet Śląski / KRASP
Dr hab., profesor nauk humanistycznych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Rektor UŚ w kadencjach 2008–2012 oraz 2012–2016. Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w latach 2012–2016. Honorowy Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w kadencji 2016-2020. Członek Zarządu European University Association. Członek Rady Narodowego Kongresu Nauki.
Prof. Tadeusz Pomianek Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Prof. nadzw. dr hab. inż., pomysłodawca i główny twórca Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, współtwórca Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu oraz Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. J. Tischnera w Krakowie. Wieloletni Prezes PZPPE. Od wielu lat zaangażowany w działania na rzecz stworzenia systemu funkcjonowania szkolnictwa wyższego na zasadach rzetelnej konkurencji, wspierającego jakość. Autor blisko 100 artykułów, 25 raportów, ponad 100 ekspertyz oraz 7 patentów. Odznaczony  m.in. Krzyżem Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Nagrodą Polskiej Akademii Nauk za cykl publikacji oraz Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej, a w styczniu 2017 r. dołączył do grona 52 Honorowych Obywateli Miasta Rzeszowa.
Prof. Zbigniew Marciniak Uniwersytet Warszawski
Prof. Zbigniew Marciniak jest specjalistą w dziedzinie matematyki. W roku 1982 uzyskał stopień doktora w zakresie matematyki w Virginia Polytechnic Institute and State University, natomiast w 1997 r. – stopień doktora habilitowanego na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1976 roku do chwili obecnej pracuje w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie od 1997 roku jest profesorem nadzwyczajnym. W latach 1996-1999 był wicedyrektorem, a w latach 2000-2005 dyrektorem Instytutu. W latach 2005-2007 pełnił funkcję Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej, a od października 2007 roku przewodniczącego Komisji Dydaktyki Komitetu Matematyki Polskiej Akademii Nauk. Od 2000 roku jest również członkiem zespołów ds. podstawy programowej. W latach 2007-2009 sprawował funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. W tym czasie odpowiadał w MEN za przygotowanie reformy programowej oraz jakość kształcenia. Członek Komitetu Matematyki PAN. Zasiada w komitetach redakcyjnych czasopism "Delta" i "Algebra and Discrete Mathematics", od 2002 r. członek zespołu ekspertów matematycznych badania OECD PISA. Od 2016 r. członek Senior Expert Group w OECD oraz Technical Advisory Board w Banku Światowym. Za działalność na rzecz uczniów o uzdolnieniach matematycznych został uhonorowany Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Dr hab. Maciej Duszczyk Uniwersytet Warszawski
Prorektor ds. naukowych Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Rady Naukowej Ośrodka Badań nad Migracjami. Członek, a pomiędzy październikiem 2015 i kwietniem 2016 przewodniczący Komitetu Polityki Naukowej przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W latach 2003-2007 – Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz i Strategii Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. W latach 2008-2011 członek Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów. W latach 2014-2015 profesor wizytujący na Uniwersytetach Marcina Lutra w Halle-Wittenberg oraz Friedricha Schillera w Jenie.
Prof. Jerzy Cieślik Akademia Leona Koźmińskiego
W latach 1990-2003 współzałożyciel, członek zarządu, a w latach 1996-2000 Prezes Zarządu Ernst & Young w Polsce. Od 2004 r. profesor i Dyrektor Centrum Przedsiębiorczości Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Specjalizuje się w dziedzinie ambitnych form przedsiębiorczości (przedsiębiorczości technologicznej, międzynarodowej, w przemysłach kreatywnych). Jest autorem podręcznika Przedsiębiorczość dla ambitnych: Jak uruchomić własny biznes (2010) oraz portalu edukacyjno-doradczego o tym samym tytule. Inicjator ogólnopolskiego programu szkolenia i doradztwa dla wykładowców, wywodzących się głównie z uczelni nieekonomicznych, przygotowującego do uruchomienia zajęć dydaktycznych z zakresu innowacyjnej przedsiębiorczości (SEIPA). Autor monografii Przedsiębiorczość, polityka, rozwój, WAiP, 2014 oraz Entrepreneurship in Emerging Economies, Palgrave MacMillan/Springer, 2017.
Prof. nzw. Jakub Brdulak Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Prof. SGH. Kierownik Zakładu Zarządzania Wiedzą w Instytucie Kapitału Ludzkiego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Przewodniczący Fundacji na rzecz Jakości Kształcenia przy KRASP. Członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Ekspert Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Współpracuje z jedną z największych organizacji pozarządowych na świecie – ASHOKĄ. Stypendysta University of Denver w Kolorado w Stanach Zjednoczonych oraz Erasmusa - wykładał m.in. w Belgii, Turcji, Rumunii i na Łotwie. Absolwent Szkoły Trenerów Biznesu współorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
Prof. Arkadiusz Radwan Prezes Instytutu Allerhanda
Dr hab. nauk prawnych, prezes Instytutu Allerhanda, dyrektor Centrum C-Law.org, adwokat, of counsel w Kubas Kos Gałkowski. Uprzednio pracownik naukowy m.in. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu w Hamburgu, Uniwersytetu Nowojorskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego. Staże badawcze m.in. w Bonn, Kolonii, Gandawie, Kilonii i Monachium. Wykładowca bądź profesor wizytujący na uniwersytetach w Rzymie, Klużu, St. Pölten, Kownie, Chongqing, Тarnopolu i Lwowie. Członek rady doradczej CECL. Członek rady naukowej European Company Law (Kluwer Law International). W latach 2010-14 i od 2016 r. ekspert Parlamentu Europejskiego do spraw prawa spółek. W 2013 r. członek grupy roboczej pracującej nad projektem dyrektywy o europejskiej spółce jednoosobowej (SUP). W 2014 r. powołany przez Komisję Europejską do ICLEG z mandatem prac nad reformą prawa spółek w UE. W 2014 r. szef zespołu pracującego nad europeizacją ukraińskiego prawa spółek. W latach 2013-15 członek ministerialnego Zespołu ds. polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych, a od 2015 r. członek Zespołu do spraw prawa gospodarczego. W 2016 kierownik zespołu, któremu Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego powierzył opracowanie reformy polskiej nauki. Dwukrotnie (w 2013 r. i 2015 r.) uznany przez DGP za jednego z 50 najbardziej wpływowych prawników w Polsce.
Prof. Wojciech Czakon Uniwersytet Jagielloński
Profesor nauk ekonomicznych (2013), Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego na Wydziale Zarzadzania i Komunikacji Społecznej. Specjalizuje się w zarządzaniu strategicznym szczególnie badając zjawiska (np. zaufanie), procesy (tworzenia, rozwoju, rozpadu oraz zarządzania), strategie (koopetycja) oraz struktury międzyorganizacyjne (diady, sieci). Członek założyciel Global Network of Coopetition Research, a także międzynarodowej grupy badawczej Coopetition-Ecosystems-Networks-Alliances (CENA) działającej przy EURAM oraz AIMS.
Marcin Witkowski Prowadzący Konferencję i Galę LUMEN
Członek Zarządu Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom”. Executive Board Secretary w European Universities PR and Information Officers EUPRIO z siedzibą w Antwerpii (Belgia). Narodowy przedstawiciel EUPRIO w Polsce i członek Steering Committee. Zaangażowany w projekt SUCTI-Systemic Universities Change Towards Internationalisation. Licencjonowany trener biznesu (REFA Verband für Arbeitsgestaltung, Betriebsorganisation und Unternehmensentwicklung e.V.). Kierownik pierwszego Biura Informacji i Promocji na swojej macierzystej uczelni (2008-12). Specjalista w zakresie marketingu międzynarodowego, komunikacji międzykulturowej i rozwoju zagranicznych sieci współpracy. Studiował w Indiana University of Pennsylvania, USA (Industrial and Labor Relations), na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM (studia magisterskie) w Poznaniu oraz Wydziale Nauk Społecznych UAM (studia doktoranckie).

Paneliści

Anna Antczak Prof. nzw. dr hab. Anna Antczak Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Stowarzyszenie na rzecz Internacjonalizacji Uczelni Polskich
Doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauk o polityce (Polska Akademia Nauk). Absolwentka filologii angielskiej oraz stosunków międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka kilku monografii oraz kilkudziesięciu artykułów z zakresu polityki bezpieczeństwa Unii Europejskiej oraz public relations i marketingu. W 2013 r. została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej, zaś w 2015 r. brązowym Medalem za Długoletnią Służbę za szczególne osiągnięcia w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego. Laureatka stypendium naukowego im. Eisenhowera Akademii Obrony NATO w Rzymie, ekspert ds. bezpieczeństwa i relacji międzynarodowych Business Centre Club oraz członek Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego, a także MENSA International. Obecnie prorektor w Akademii Finansów i Biznesu Vistula.
Sławomir Antonik Sławomir Antonik Burmistrz Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Absolwent Politechniki Warszawskiej. Podyplomowo studiował w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji, Akademii Leona Koźmińskiego i Austriackiej Izbie Gospodarczej. Doświadczony samorządowiec, od wielu lat zaangażowany w działania na rzecz rozwoju lokalnego. Inicjator projektu „Stołeczne Forum Przedsiębiorczości” realizowanego z Akademią Leona Koźmińskiego w 6 dzielnicach m.st. Warszawy w latach 2012-2014 z funduszy UE. Z sukcesem wdraża wypracowany w projekcie innowacyjny model współpracy JST-Uczenia-Przedsiębiorcy. Kierowana przez niego Dzielnica Targówek została wyróżniona tytułem „Gmina na 5!” w edycji 2016/2017 rankingu przygotowanego przez Szkołę Główna Handlową w Warszawie za dobre praktyki wspierające rozwój przedsiębiorczości lokalnej.
Pomysłodawca i realizator od 2011 roku Wszechnicy Edukacyjnej Targówek jako platformy wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie poprawy jakości kształcenia dzieci i młodzieży na Targówku.
Odznaczony:
  • Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania w sierpniu 2016 roku
  • Odznaką za szczególne zasługi dla ZKRPiBWP za wytrwałość i skuteczność w społecznym działaniu na rzecz rozwoju ruchu kombatanckiego i krzewienie jego pięknych tradycji
  • Honorowy Tytuł Samorządowiec-Spółdzielca za owocną współpracę ze spółdzielniami w 2014 roku, przyznany przez Krajową Radę Spółdzielczą i redakcję „Tęcza Polska”
  • Prywatnie ratownik wodny i sternik motorowodny. Uprawia jazdę na rolkach. Pasjonat motocykli.
Wiesław Banyś Prof. dr hab. Wiesław Banyś Uniwersytet Śląski
Członek Zarządu EUA
Dr hab., profesor nauk humanistycznych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Rektor UŚ w kadencjach 2008–2012 oraz 2012–2016. Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w latach 2012–2016. Honorowy Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w kadencji 2016-2020. Członek Zarządu European University Association. Członek Rady Narodowego Kongresu Nauki.
Wiesław Bielawski Prof. dr hab. Wiesław Bielawski Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
Wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie kadencji 2016-2020. Pełnione przez prof. W. Bielawskiego funkcje w uczelni to m.in.: prorektor ds. rozwoju (2008–2012), prorektor ds. rozwoju – I zastępca rektora (2012–2016). Był również rzecznikiem dyscyplinarnym przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Profesor Był kierownikiem lub głównym wykonawcą 15 projektów naukowo-badawczych, w tym 11 finansowanych przez KBN, NCN, MNiSW. Publikował w wielu renomowanych czasopismach, indeksowanych przez JCR (z tzw. Listy Filadelfijskiej). Jego dorobek naukowy obejmuje 113 prac, w tym 59 opublikowany w czasopismach z IF. Recenzent m.in. kilkunastu grantów KBN, ponad 150 publikacji naukowych, kilku dydaktycznych projektów unijnych. W 2003 roku został wyróżniony Nagrodą Edukacyjną Prezydenta m.st. Warszawy w kategorii „Najlepszy nauczyciel akademicki”.
W. Bielawski specjalizuje się w biochemii roślin, biologii molekularnej i enzymologii. Stworzył oryginalną szkołę naukową biochemii pszenżyta.
Jurij Ja. Bobało Prof. Dr hab. Jurij Ja. Bobało Rektor Narodowego Uniwersytetu „Politechnika Lwowska” we Lwowie
Od 2007 r. Rektor Narodowego Uniwersytetu „Politechnika Lwowska” we Lwowie, członek-korespondent Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy, Przewodniczący Rady rektorów szkół wyższych regionu Lwowskiego, Laureat Nagrody Państwowej Ukrainy w dziedzinie nauki i techniki, został odznaczony Orderem Księcia Jarosława Mądrego IV i V stopni, Orderem "Za zasługi" III stopnia.
Jest autorem ponad 230 publikacji naukowych, w tym monografii i podręczników. Członek ministerialnej Komisji Atestacyjnej zajmującej się nadaniem stopni i tytułów, oraz członek Komitetu ds. Państwowej Nagrody Ukrainy w dziedzinie edukacji. Doktor Honoris Causa Politechniki Wrocławskiej (2012 r.).
Jakub Brdulak Prof. nzw. dr hab. Jakub Brdulak Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Prof. SGH. Kierownik Zakładu Zarządzania Wiedzą w Instytucie Kapitału Ludzkiego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Przewodniczący Fundacji na rzecz Jakości Kształcenia przy KRASP. Członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Ekspert Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Współpracuje z jedną z największych organizacji pozarządowych na świecie – ASHOKĄ. Stypendysta University of Denver w Kolorado w Stanach Zjednoczonych oraz Erasmusa - wykładał m.in. w Belgii, Turcji, Rumunii i na Łotwie. Absolwent Szkoły Trenerów Biznesu współorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
Roman Cieślak dr hab. Roman Cieślak, Prof. SWPS Rektor SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego
Rektor i profesor nadzwyczajny SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego. Z uczelnią związany od 1997 r. W latach 2012-2016 prorektor ds. nauki. Profesor wizytujący i były dyrektor ds. badań w Trauma, Health, and Hazards Center na University of Colorado w Colorado Springs, USA. Kierował projektami finansowanymi przez Komisję Europejską, NCN i NCBiR. Autor międzynarodowych publikacji dotyczących radzenia sobie ze stresem w pracy, wypaleniem zawodowym, traumą i depresją. Członek rad redakcyjnych trzech czasopism z listy JCR oraz zarządów międzynarodowych towarzystw psychologicznych. Członek Komitetu Psychologii PAN oraz wiceprezes Polskiej Unii Edukacyjnej.
Jerzy Cieślik Prof. Jerzy Cieślik Akademia Leona Koźmińskiego
W latach 1990-2003 współzałożyciel, członek zarządu, a w latach 1996-2000 Prezes Zarządu Ernst & Young w Polsce. Od 2004 r. profesor i Dyrektor Centrum Przedsiębiorczości Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Specjalizuje się w dziedzinie ambitnych form przedsiębiorczości (przedsiębiorczości technologicznej, międzynarodowej, w przemysłach kreatywnych). Jest autorem podręcznika Przedsiębiorczość dla ambitnych: Jak uruchomić własny biznes (2010) oraz portalu edukacyjno-doradczego o tym samym tytule. Inicjator ogólnopolskiego programu szkolenia i doradztwa dla wykładowców, wywodzących się głównie z uczelni nieekonomicznych, przygotowującego do uruchomienia zajęć dydaktycznych z zakresu innowacyjnej przedsiębiorczości (SEIPA). Autor monografii Przedsiębiorczość, polityka, rozwój, WAiP, 2014 oraz Entrepreneurship in Emerging Economies, Palgrave MacMillan/Springer, 2017.
Wojciech Czakon Prof. dr hab. Wojciech Czakon Uniwersytet Jagielloński
Wojciech Czakon jest profesorem nauk ekonomicznych, badaczem współpracy międzyorganizacyjnej. Autor ponad 150 prac naukowych, skupionych wokół problematyki procesów, struktur i zjawisk międzyorganizacyjnych. Członek stowarzyszeń naukowych w Polsce (Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania) i za granicą (European Academy of Management, Association Internationale de Management Strategique). Organizator, redaktor i animator przedsięwzięć akademickich (warsztatów, konferencji, stowarzyszeń, projektów badawczych i dydaktycznych) w Polsce i za granicą. Profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego i visiting professor uczelni zagranicznych.
Waldemar Czerniszewski Waldemar Czerniszewski Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Dyrektor Wydawniczy (1960, Warszawa), absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW (specjalność dziennikarstwo). Publikował m.in. w „Wiedzy i Życiu”, „Wysokich Obrotach”, „Gazecie Wyborczej”, był sekretarzem redakcji w „Skrzydlatej Polsce”, redaktorem naczelnym „Auto+”, wydawcą „MotoMagazynu”. Był również członkiem rady nadzorczej SMD Foksal, wiceprezesem Agencji Lotniczej Altair, sekretarzem stowarzyszenia szybowcowego Bractwo Podwójne Mewy. Współpracował z WKiŁ i wydawnictwem Prószyński i S-ka. Od 2007 do 2010 roku menedżer i redaktor w wydawnictwie Nowa Era. Od 2011 roku dyrektor wydawniczy we WSiP. Zainteresowania: motoryzacja, lotnictwo.
Maciej Duszczyk Dr hab. Maciej Duszczyk Uniwersytet Warszawski
Prorektor ds. naukowych Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Rady Naukowej Ośrodka Badań nad Migracjami. Członek, a pomiędzy październikiem 2015 i kwietniem 2016 przewodniczący Komitetu Polityki Naukowej przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W latach 2003-2007 – Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz i Strategii Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. W latach 2008-2011 członek Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów. W latach 2014-2015 profesor wizytujący na Uniwersytetach Marcina Lutra w Halle-Wittenberg oraz Friedricha Schillera w Jenie.
Beata Glinka Prof. dr hab. Beata Glinka Uniwersytet Warszawski
Profesor nauk ekonomicznych, Prodziekanem ds. Nauki i Relacji Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, oraz kierownikiem Katedry Przedsiębiorczości i Systemów Zarządzania. Jest członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, a także Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół tematyki przedsiębiorczości. Prowadzi badania na temat kontekstu przedsiębiorczości, przedsiębiorczości imigrantów, projektowania i rozwoju organizacji. Za swoje badania była wielokrotnie nagradzana (m.in. przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej i Fundację Fulbrighta). Jest autorką i współautorką kilkudziesięciu publikacji naukowych.
Leonid V. Huberski Prof. dr hab. Leonid V. Huberski Rektor Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki
Przewodniczący Związku Rektorów Uczelni Ukrainy
Rektor Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki od 2008 r. a od 2009 r. Przewodniczący Związku Rektorów Uczelni Ukrainy. Członek Narodowej Akademii Nauk Ukrainy i Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy. Posiada najwyższy tytuł honorowy Ukrainy „Bohater Ukrainy”. Laureat Nagrody Państwowej Ukrainy w Edukacji, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny. Odznaczony Orderem Państwa, Orderem Wolności, Orderem Księcia Jarosława Mądrego V i IV stopnia, Orderem Gwiazdy Włoch z nadaniem honorowego tytułu Dowódcy, a także państwowymi nagrodami Bułgarii, Gruzji, Włoch, Polski, Portugalii. Autor ponad 250 publikacji naukowych, w tym 50 indywidualnych i zbiorowych monografii, podręczników itp. Prof. L. Huberski jest członkiem Komitetu ds. Państwowej Nagrody Ukrainy w dziedzinie Nauki i Technologii, Komitetu ds. Państwowej Nagrod Ukrainy w dziedzinie edukacji, Krajowej Komisji Ukrainy ds. UNESCO.
Marek Jakimowicz Prezes Marek Jakimowicz Pearson Central Europe
Wice Prezes na Europę Centralną i Wschodnią. Pearson jest największą na świecie międzynarodową grupą edukacyjną dostarczającą instytucjom, nauczycielom i wszystkim uczącym się kompleksowe i nowatorskie rozwiązania, dopasowane do ich indywidualnych potrzeb. Jest absolwentem wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej.
Ihor Ja. Kotsan Prof. dr hab. Ihor Ja. Kotsan Rektor Wschodnioeuropejskiego Narodowego Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki w Łucku
Rektor Wschodnioeuropejskiego Narodowego Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki w Łucku od 2005 r.; profesor Akademii Nauk Wyższej Szkoły Ukrainy, zasłużony pracownik nauki i techniki Ukrainy. Prezes Ukraińskiego Towarzystwa Biofizycznego, przewodniczący Oddziału Wołyńskiego Towarzystwa Fizjologicznego. Jest autorem 25 patentów, ponad 250 prac naukowych i edukacyjnych, w tym podręczników i monografii. Prof. I. Kotsan uhonorowany został licznymi nagrodami w Ukrainie i w Polsce. Prowadzi i kieruje badaniami w zakresie fizjologii, neurofizjologii, psychofizjologii oraz rozwoju fizycznego.
Marek Kwiek Prof. zw. dr hab. Marek Kwiek Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu,
Dyrektor Centrum Studiów nad Polityką Publiczną,
Prof. zw. dr hab. Marek Kwiek, od 2002 roku dyrektor Centrum Studiów nad Polityką Publiczną i od 2012 roku kierownik Katedry UNESCO Badań Instytucjonalnych i Polityki Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od kilkunastu lat prowadzi rozległe, interdyscyplinarne, międzynarodowe badania porównawcze instytucji uniwersytetu w Europie. Międzynarodowy doradca i ekspert w sprawach polityki edukacyjnej i polityki naukowej m.in. dla Komisji Europejskiej, OECD, Rady Europy, OBWE, USAID, UNDP i Banku Światowego. W ostatnich kilkunastu latach kierownik, partner lub członek zespołu badawczego w ponad czterdziestu projektach międzynarodowych związanych z badaniami szkolnictwa wyższego i polityką edukacyjną, finansowanych m.in. przez Fundacje Fulbrighta, Forda i Rockefellera, unijne programy badawcze, European Science Foundation (ESF) oraz organizacje międzynarodowe, rządy państw europejskich i instytucje edukacyjne. Współtwórca strategii rozwoju polskiego szkolnictwa wyższego do 2020 roku (Ernst and Young/IBNGR, 2010) i doradca ds. reform szkolnictwa wyższego w dziesięciu krajach, ostatnio na Ukrainie (2014).
Krzysztof Leja Prof. Krzysztof Leja Politechnika Gdańska
Dr hab. inż., prof. nadzw. PG., prodziekan ds. nauki na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Kierował i uczestniczył w projektach krajowych i międzynarodowych dotyczących badań nad szkolnictwem wyższym. Obecnie ekspert krajowy w projekcie ETER II. Ekspert Fundacji Rektorów Polskich i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Członek Rady NKN.
Leszek Lewoc Leszek Lewoc Prezes Zarządu PCG Academia Sp. z o.o.
Z wykształcenia matematyk i informatyk zajmujący się zastosowaniami informatyki w kształceniu. W latach 90 tych współtworzył pierwsze w Polsce komercyjne rozwiązania e learningowe. Kierownik projektu Encyklopedii Multimedialnej PWN i prezes zarządu pwn.pl. Pracował w zarządach spółek VULCAN oraz Fronter Polska. Samodzielnie i poprzez założoną przez siebie firmę vm.pl świadczył usługi informatyczne, projektowe i zarządcze dla wydawnictw i firm informatycznych. Zajmuje się głównie stosowaniem analizy danych w oświacie i kształceniu oraz tworzeniem interaktywnych publikacji bazujące na tych analizach.
Bohdan Macukow Prof. dr hab. Bohdan Macukow Politechnika Warszawska
Komisja ds. Akredytacji i Rankingów KRASP
Tytuł zawodowy mgra inż. uzyskał w marcu roku 1973 na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej, stopień naukowy doktora w grudniu roku 1973 w Instytucie Cybernetyki Stosowanej PAN, a doktora habilitowanego w roku 1987 w Politechnice Warszawskiej. Tytuł profesora uzyskał w roku 1997 w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN. Od roku 1973 pracuje w Politechnice Warszawskiej obecnie na stanowisku profesora zwyczajnego. Jest kierownikiem Zakładu Systemów Przetwarzania Informacji na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. W latach 1998-2002 był Pełnomocnikiem Rektora ds. Jakości Kształcenia i Systemu Studiów, a w latach 2005-2012 Pełnomocnikiem Rektora ds. Jakości Kształcenia i Akredytacji. Od roku 1996 jest członek Senackiej Komisji ds. Kształcenia, a w latach 2002-2005 jej Przewodniczący. Od roku 2009 Przewodniczy Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT). Od prawie 20 lat zajmuje się problematyką jakości kształcenia i akredytacją.
Zbigniew Marciniak Prof. Zbigniew Marciniak Uniwersytet Warszawski
Prof. Zbigniew Marciniak jest specjalistą w dziedzinie matematyki. W roku 1982 uzyskał stopień doktora w zakresie matematyki w Virginia Polytechnic Institute and State University, natomiast w 1997 r. – stopień doktora habilitowanego na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1976 roku do chwili obecnej pracuje w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie od 1997 roku jest profesorem nadzwyczajnym. W latach 1996-1999 był wicedyrektorem, a w latach 2000-2005 dyrektorem Instytutu. W latach 2005-2007 pełnił funkcję Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej, a od października 2007 roku przewodniczącego Komisji Dydaktyki Komitetu Matematyki Polskiej Akademii Nauk. Od 2000 roku jest również członkiem zespołów ds. podstawy programowej. W latach 2007-2009 sprawował funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. W tym czasie odpowiadał w MEN za przygotowanie reformy programowej oraz jakość kształcenia. Członek Komitetu Matematyki PAN. Zasiada w komitetach redakcyjnych czasopism "Delta" i "Algebra and Discrete Mathematics", od 2002 r. członek zespołu ekspertów matematycznych badania OECD PISA. Od 2016 r. członek Senior Expert Group w OECD oraz Technical Advisory Board w Banku Światowym. Za działalność na rzecz uczniów o uzdolnieniach matematycznych został uhonorowany Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Wojciech Misiąg dr Wojciech Misiąg, prof. WSIiZ Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Dyrektor Instytutu Badań i Analiz Finansowych WSIiZ
Urodzony w 1951 r., dr nauk ekonomicznych (SGPiS 1984, ekonometria), dyrektor generalny Instytutu Badań i Analiz Finansowych WSIiZ w Rzeszowie, od 2003 r. pracownik Najwyższej Izby Kontroli, obecnie na stanowisku radcy prezesa NIK. W 2006 r. i 2016 r. uczestniczył w pracach nad reformą szkolnictwa wyższego. Autor ok. 140 publikacji (w tym ponad 40 publikacji książkowych) z zakresu finansów publicznych (budżet państwa, finanse lokalne, finansowanie edukacji i kultury, jawność i przejrzystość finansów publicznych, budżetowanie zadaniowe) i badań operacyjnych. W latach 1989–1994 wiceminister finansów odpowiedzialny za budżet państwa.
William S. Mosakowski William S. Mosakowski CEO and President, Public Consulting Group Inc.
Założyciel, Prezes i Dyrektor Generalny Public Consulting Group, Inc. (PCG), firmy konsultingowej świadczącej usługi doradcze w sektorze opieki zdrowotnej i społecznej oraz edukacji podstawowej i ponadpodstawowej. Obecnie nadzoruje codzienną działalność PCG i inicjatywy strategiczne dla firmy. Bill założył PCG w roku 1986, łącząc zainteresowania biznesowe z rosnącym doświadczeniem w zarządzaniu podatkowym i operacyjnym w sektorze publicznym. Obecnie PCG koncentruje się na trzech głównych obszarach rynku: 1) poprawie wyników operacyjnych i finansowych instytucji opieki zdrowotnej i społecznej na poziomie krajowym i lokalnym; 2) doradztwie i wdrażaniu technologii dla sektora edukacji podstawowej i ponadpodstawowej; oraz 3) rozwoju i obsłudze krajowego rynku usług Administratorów Zewnętrznych (Third Party Administrator - TPA). Bill był także przewodniczącym Rady Naukowej Clark University w Worcester (2007-2011), założył tam również, wraz ze swoją żoną Jane Mosakowski Institute for Public Enterprise. Bill jest także członkiem rady naukowej St. Mary's High School w Lynn w stanie Massachusetts oraz członkiem zarządu Massachusetts Association of Mental Health (MAMH).
Witold Orłowski Prof. dr hab. Witold Orłowski Rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula
Profesorem nauk ekonomicznych. Od lutego 2016 r. Rektor AFiBV. Specjalizuje się w ekonometrii stosowanej i makroekonomii, problematyce transformacji gospodarczej oraz integracji europejskiej krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Ukończył ekonomię na Uniwersytecie Łódzkim, następnie kształcił się w Harvard University. Stopień naukowy doktora uzyskał na Uniwersytecie Łódzkim, habilitował się na Uniwersytecie Warszawskim. W 2007 r. otrzymał tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych. Był profesorem i dyrektorem Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. W 2005 r. został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Prof. Orłowski w latach 90-tych pracował w Biurze ds. Integracji Europejskiej i Banku Światowym. Był członkiem Rady Makroekonomicznej, doradcą ekonomicznym wicepremiera Leszka Balcerowicza oraz doradcą głównego negocjatora członkostwa Polski w Unii Europejskiej Jana Kułakowskiego. W latach 2002-2005 pełnił funkcję szefa zespołu doradców ekonomicznych prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. W latach 2009-2010 wchodził w skład Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie Lechu Kaczyńskim oraz w skład Rady Gospodarczej przy premierze Donaldzie Tusku. W 2011 został powołany na stanowisko Specjalnego Doradcy Komisji Europejskiej ds. Budżetu. Od 2006 r. jest głównym doradcą ekonomicznym w PricewaterhouseCoopers.
Anna Pikos Dr Anna Pikos Akademia Leona Koźmińskiego
Adiunkt w Katedrze Zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego (ALK). Prowadzi zajęcia z zakresu zarządzania i metod badawczych. Jej zainteresowania badawcze koncertują się wokół trzech obszarów: historii biznesu, zmiany organizacyjnej i zarządzania publicznego. Jest członkiem International Council of Archives. Aktywnie promuje interaktywne formy nauczania. Od 2010r. jest Koordynatorem ds. akredytacji międzynarodowych w ALK i odpowiada za proces akredytacyjny EQUIS, AACSB, AMBA i CEEMAN.
Tadeusz Pomianek Prof. dr hab. Tadeusz Pomianek Prezydent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Prof. nadzw. dr hab. inż., pomysłodawca i główny twórca Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Wieloletni Prezes Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Edukacji. Od wielu lat zaangażowany w działania na rzecz stworzenia systemu funkcjonowania szkolnictwa wyższego na zasadach rzetelnej konkurencji, wspierającego jakość. Autor blisko 100 artykułów, 25 raportów, ponad 100 ekspertyz oraz 7 patentów. Odznaczony m.in. Krzyżem Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Nagrodą Polskiej Akademii Nauk za cykl publikacji oraz Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej. W grudniu 2016 r. otrzymał Nagrodę I stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia organizacyjne. Dołączył do grona 52 Honorowych Obywateli Miasta Rzeszowa.
Grażyna Prawelska – Skrzypek Prof. Grażyna Prawelska – Skrzypek Uniwersytet Jagielloński
Prof. dr hab., kierownik Katedry Zarządzania Publicznego UJ. Dyrektor Centrum Edukacji Służb Publicznych i Administracji UJ, profesor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. W latach 2008 i 2009 podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, stały przedstawiciel Polski w Komitecie Sterującym dla Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Radzie Europy i członek Rady Zarządzającej Programu OECD Institutional Management in Higher Education. Ekspert Komisji Europejskiej, członek grupy roboczej Modernisation in Higher Education.
Arkadiusz Radwan Prof. Arkadiusz Radwan Prezes Instytutu Allerhanda
Dr hab. nauk prawnych, prezes Instytutu Allerhanda, dyrektor Centrum C-Law.org, adwokat, of counsel w Kubas Kos Gałkowski. Uprzednio pracownik naukowy m.in. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu w Hamburgu, Uniwersytetu Nowojorskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego. Staże badawcze m.in. w Bonn, Kolonii, Gandawie, Kilonii i Monachium. Wykładowca bądź profesor wizytujący na uniwersytetach w Rzymie, Klużu, St. Pölten, Kownie, Chongqing, Тarnopolu i Lwowie. Członek rady doradczej CECL. Członek rady naukowej European Company Law (Kluwer Law International). W latach 2010-14 i od 2016 r. ekspert Parlamentu Europejskiego do spraw prawa spółek. W 2013 r. członek grupy roboczej pracującej nad projektem dyrektywy o europejskiej spółce jednoosobowej (SUP). W 2014 r. powołany przez Komisję Europejską do ICLEG z mandatem prac nad reformą prawa spółek w UE. W 2014 r. szef zespołu pracującego nad europeizacją ukraińskiego prawa spółek. W latach 2013-15 członek ministerialnego Zespołu ds. polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych, a od 2015 r. członek Zespołu do spraw prawa gospodarczego. W 2016 kierownik zespołu, któremu Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego powierzył opracowanie reformy polskiej nauki. Dwukrotnie (w 2013 r. i 2015 r.) uznany przez DGP za jednego z 50 najbardziej wpływowych prawników w Polsce.
Łukasz Sułkowski Prof. Łukasz Sułkowski Prezes Zarządu PCG Polska
Prezes PCG Polska. Profesor nauk ekonomicznych oraz doktor habilitowanym nauk humanistycznych specjalizujący się w problematyce zarządzania uczelniami. Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Clark University oraz Społecznej Akademii Nauk. Członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej (2012-2017). Od roku 2008 redaktor naczelny kwartalnika "Journal of Intercultural Management’". Autor ponad 300 publikacji. Realizator 11 grantów badawczych. Członek międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń: American Academy of Management (AAofM - USA), International Family Enterprises Research Association (IFERA), Reseau Pays du Groupe de Vysegrad (PGV, Komitet Sterujący - Francja) oraz European Academy of Management (EURAM).
Jan Szambelańczyk Prof. dr hab. Jan Szambelańczyk, prof. zw. UEP Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Zaangażowany w restrukturyzację polskiego systemu bankowego, zwłaszcza banków spółdzielczych i kształcenie kadr bankowych. W latach 1991-1992 współpracował z Misją Banku Światowego d/s Restrukturyzacji Sektora Bankowości Spółdzielczej w Polsce. Następnie był Wiceprezesem Zarządu Gospodarczego Banku Wielkopolski S.A. w Poznaniu oraz reprezentował Krajowy Związek Banków Spółdzielczych w Europejskim Stowarzyszeniu Banków Spółdzielczych EWG; był także konsultantem w Wielkopolskiej Grupie Konsultingowej W.Frąckowiak i Partnerzy w Poznaniu. W latach 1996-2005 był konsultantem ds. HRM w Wrigley Poland. Laureat licznych nagród i wyróżnień m.in. MNiSW (2016). Funkcje pełnione na Uczelni: Kierownik Katedry Pracy i Polityki Społecznej, Członek Rady Wydziału Ekonomii, Członek Senackiej Komisji Statutowo-Regulaminowej, Członek Senackiej Komisji Finansów, Wiceprezes Zarządu Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Funkcje pełnione poza Uczelnią: Członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, kierujący pracami Komisji Ekonomiczno-Prawnej (od 2010), Członek Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (od 1995), Wiceprzewodniczący Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk (od 2007), Redaktor Naczelny czasopisma: „Bezpieczny Bank”, Członek Rady Programowej czasopisma „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” (od 1998), Członek Rady Programowej czasopisma „Finanse” (od 2009), Członek Rady Programowej Miesięcznika „Bank”
Jan Szmidt Prof. Jan Szmidt Przewodniczący KRASP, Rektor Politechniki Warszawskiej
Profesor nauk technicznych, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) w kadencji 2016-2020, Rektor Politechniki Warszawskiej w kadencjach 2012–2016 i 2016–2020. Współautor i autor dwóch monografii i dziesięciu rozdziałów w książkach polsko- i anglojęzycznych oraz ponad 580 publikacji naukowych. Uczestniczył w różnych międzynarodowych programach badawczych, był stażystą w Instytucie Technologii Elektronowej NPCP "CEMI" w Warszawie oraz w Carnegie Mellon Univeristy w Pittsburghu (USA). Jest współautorem lub autorem 14 zgłoszeń patentowych oraz ponad 50 raportów z realizacji projektów badawczych.
Jolanta Szołno-Koguc Prof. nzw. dr hab. Jolanta Szołno-Koguc Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Prof. nadzw. dr hab., kierownik Katedry Finansów Publicznych na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ekspert z zakresu finansów sektora publicznego; autor ponad 120 publikacji nt. organizacji i funkcjonowania sektora finansów publicznych, gospodarki finansowej JST, podatków i systemu podatkowego; wykonawca licznych projektów badawczych i wdrożeniowych; w 2006 r. doradca Ministra Finansów-Wicepremiera RP i wiceprzewodnicząca międzyresortowego zespołu ds. reformy systemu finansów publicznych; w latach 2006-2007 członek Rady Nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego; przewodnicząca Wspólnej Komisji Orzekającej w/s naruszenia dyscypliny finansów publicznych (2 kadencje: 2009-2013, 2013-2017), w latach 2011-2014 wojewoda lubelski, w 2016 członek zespołu ministra zdrowia ds. opracowania zmian systemowych w ochronie zdrowia.
Justyna Światowiec-Szczepańska Prof. dr hab. Justyna Światowiec-Szczepańska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, profesor nadzwyczajny w Katedrze Zarządzania Strategicznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Absolwentka kierunku Handel Zagraniczny Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Odbyła zawodowy staż zagraniczny w Stanach Zjednoczonych w ramach Association for International Practical Training w zakresie międzynarodowego handlu, finansów, zarządzania i prawa handlowego. Do roku 2007 związana zawodowo z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie z Katedrą Handlu i Instytucji Rynkowych. Specjalizuje się naukowo w problematyce zarządzania strategicznego, ryzyka strategicznego, współpracy przedsiębiorstw, sieci biznesowych, a także strategii korporacyjnych. Jest autorem ponad 150 prac naukowych, w tym kilku monografii. Uczestniczyła w kilkunastu projektach badawczych NCN oraz NCBiR, w tym w międzynarodowym projekcie zakończonym utworzeniem Międzynarodowych Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich przy UEP. Aktywny członek międzynarodowych stowarzyszeń naukowych: Strategic Management Society (SMS), Academy of International Business (AIB) i Industrial Marketing and Purchasing Group (IMP). Prowadzi zajęcia na wszystkich stopniach studiów, w tym na studiach MBA i studiach doktoranckich. Członek rad nadzorczych w kilku spółkach, w tym w agencji ratingowej podlegającej nadzorowi przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA).
Krzysztof Wach dr hab. Krzysztof Wach, Prof. UEK Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, gdzie od 2016 roku jest Kierownikiem Katedry Handlu Zagranicznego, od 2013 roku kierownik Centrum Przedsiębiorczości Strategicznej i Międzynarodowej. Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, ekspert z zakresu przedsiębiorczości, specjalista zwłaszcza z przedsiębiorczości międzynarodowej, strategicznej i rodzinnej, autor kilkunastu książek, ponad 150 publikacji naukowych, redaktor naczelny kwartalnika naukowego ‘Entrepreneurial Business and Economics Review’ (EBER) oraz „Przedsiębiorczość Międzynarodowa”, członek komitetów redakcyjnych kilku czasopism naukowych, w tym rocznika „Przedsiębiorczość – Edukacja”. W latach 2012-2017 pełnił funkcję krajowego eksperta OECD oraz eksperta Komisji Europejskiej ds. przedsiębiorczości, jest uczestnikiem międzynarodowych projektów edukacyjnych i badawczych (m.in. Jean Monnet, Atlantis, International Visegrad Fund, Central European Initiative), odbył gościnne wykłady m.in. w Grand Valley State University (Grand Rapids, USA), Roosevelt University (Chicago, USA), University of Detroit Mercy (Detroit, USA), Loyola University Chicago (Chicago, USA), Northumbria University (Newcastle, UK), University College London (UK), Universidad Politecnica de Cartagena (Kartagena, Hiszpania). Członek wielu międzynarodowych stowarzyszeń naukowych, m.in. Academy of International Business (AIB), European International Business Academy (EIBA), International Council for Small Business (ICSB), United States Association for Small Business and Entrepreneurship (USASBE), Strategic Management Society (SMS), Entrepreneurship Research and Education Network of Central European Universities (ERENET).
Marzenna Weresa Prof. dr hab. Marzenna Weresa Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Dziekan Kolegium Gospodarki Światowej
Profesor nauk ekonomicznych, dziekan Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie; w latach 1999-2000 pracownik naukowy University College London; autorka ponad 100 publikacji naukowych (wydanych m.in. przez Routledge, Elsevier, Peter Lang, IOS Press, Springer Verlag); kierownik wielu projektów badawczych; udział w 19 projektach międzynarodowych; współpraca naukowa m. in. z Harvard Business School, Stanford University, Manchester Metropolitan University, Universitteit Maastricht; niezależny ekspert Komisji Europejskiej - Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji w zakresie polityki naukowej i innowacyjnej – praca w zespołach eksperckich KE: Innovation for Growth (2012-14), Research, Innovation, Science Policy Expert (RISE) High Level Group (2014-15), od 2017 r. przewodnicząca Mutual Learning Exercise on the Evaluation of Business R&D Grants Schemes oraz członek zespołu Economic and Societal Impact for Research (ESIR).
Tadeusz Więckowski Prof. Tadeusz Więckowski Politechnika Wrocławska
Profesor nauk technicznych, Rektor Politechniki Wrocławskiej w kadencjach 2008-2012 oraz 2012-2016. Był m.in. członkiem panelu ekspertów ds. oceny projektów naukowo- badawczych i naukowo-rozwojowych w MNiSW. Jako wiceprzewodniczący uczestniczył w pracach Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN. Obecnie jest Honorowym Przewodniczącym oraz Członkiem Prezydium KRPUT.
Jerzy Woźnicki Prof. dr hab. inż. Jerzy Woźnicki Przewodniczący Kapituły Konkursu LUMEN
Prezes Fundacji Rektorów Polskich
Politechnika Warszawska
Profesor zwyczajny Politechniki Warszawskiej, a w latach 1996–2002 jej rektor, przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (od 2014), prezes Fundacji Rektorów Polskich (od 2002), dyrektor Instytutu Społeczeństwa Wiedzy (od 2003), przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (1999-2002), członek Prezydium KRASP i przewodniczący Komisji ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego (od 2016), członek Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk w Sekcja V „Nauki Społeczne, Prawo i Ekonomia" (2015). W latach 2011-12 członek Zespołu CK ds. nowych dyscyplin naukowych – wnioskodawca i ekspert odpowiedzialny za opis nowej dyscypliny pn. nauki o polityce publicznej. Przewodniczący Komitetu Sterującego projektu wspólnego KRASP-FRP pn. Program rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r. (2013-2015). Członek Komitetu Etyki w Nauce przy Prezydium PAN. Jest pomysłodawcą i współautorem Kodeksu "Dobre praktyki w szkołach wyższych" KRASP. Przewodniczy Kapitule Konkursu Liderów Zarządzania Uczelnią LUMEN. Z ramienia KRASP jest członkiem Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego.
Janusz Zawiła-Niedźwiecki Dr hab. n.ekon. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki prof. PW Politechnika Warszawska
Dziekan Wydziału Zarządzania
Naukowiec, dydaktyk i praktyk zarządzania biznesem. Dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej (2016-2020); gościnnie wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, Collegium Civitas PAN, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; kierownik po stronie Politechniki Warszawskiej międzyuczelnianych projektów badawczo-wdrożeniowych dla: Rządowego Centrum Bezpieczeństwa „Krajowa metodyka oceny ryzyka w ochronie infrastruktury krytycznej państwa” (2012-2015) oraz dla MSWiA „Wysokospecjalistyczna platforma planowania cywilnego i ratownictwa”; laureat nagród Ministra Przekształceń Własnościowych i Rektora Politechniki Warszawskiej; redaktor m.in. monografii: „Informatyka gospodarcza” (2010, nagroda wydawców ekonomicznych 2011), „Ryzyko operacyjne w naukach o zarządzaniu” (2015), „Zaawansowana metodyka oceny ryzyka w publicznym zarządzaniu kryzysowym” (2016); współautor m.in. monografii: „Bezpieczeństwo systemów informacyjnych” (2012, nagroda Rektora Politechniki Warszawskiej 2013) i autor m.in. „Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w zapewnianiu ciągłości działania organizacji” (2013). Członek Rady ds. Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji, przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Łączności, doradca Forum Technologii Bankowych Związku Banków Polskich w grupach roboczych „Business continuity management”, „Cloud computing” oraz „Usługi mobilne”; przewodniczący Komitetu Programowego Akademii Menedżerów IT Administracji Publicznej, przewodniczący Rady Fundacji im. Prof. K.Bartla. Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2016). Uhonorowany licznymi wyróżnieniami i nagrodami.
Henryk Zioło Dr inż. Henryk Zioło Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Kanclerz
Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. 35 lat pracy w uczelni, w tym od 1998 roku dyrektor administracyjny a następnie od 2005 roku kanclerz. Doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania uczelnią budowane w oparciu o studia podyplomowe, liczne szkolenia, kursy i konferencje. Gorący zwolennik roli administracji jako rozumnego narzędzia do zarządzania uczelnią oraz ścisłej współpracy uczelni dla wymiany dobrych praktyk.
Paweł Zygarłowski Paweł Zygarłowski Prezes Zarządu TEB Akademia
Dyrektor Pionu Finansów, Organizacji i Technologii Informacyjnych
Prezes Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia – założyciela Wyższych Szkół Bankowych w Gdańsku, Poznaniu, Toruniu i Wrocławiu – obecnie największej w Polsce grupy niepublicznych uczelni wyższych prowadzących działalność w 9 miastach i kształcących ponad 50 tys. studentów i słuchaczy studiów podyplomowych. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Entrepreneurial University Leaders Programme Oxford University, studiował na Uniwersytetach w Antwerpii i Tilburgu. Od 20 lat zaangażowany w zarządzanie uczelniami niepublicznymi , pełnił między innymi funkcję kanclerza i odpowiadał za takie obszary jak wypracowanie i implementacja strategii, system organizacyjny uczelni, procesy inwestycyjne, zarządzanie finansami, system HR czy wdrażanie projektów informatycznych. Czynnie uczestniczył w 6 zrealizowanych procesach przejęć i fuzji uczelni niepublicznych. Autor kilkunastu artykułów poświęconych konkurencyjności i konsolidacji szkół wyższych oraz zarządzaniu akademickimi strukturami sieciowymi. Współredaktor naukowy (wraz z K. Łobosem) pierwszej polskiej monografii poświęconej wyłącznie problematyce konsolidacji uczelni „Procesy konsolidacji w szkolnictwie wyższym. Stan i perspektywy” (2015).

Poprzednie edycje

Kontakt

Biuro projektu lumen

adres:

Piękna 19
00-549 Warszawa

telefon:

(22) 53 53 712